Kontakt

Kenneth Westblom Lastmaskiner AB
Katrineborgsgatan 11, 802 93 GÄVLE

Växel till företaget 026-100 153
Kenneth Westblom, Ägare/VD 070-60 17 765
Kenta Westblom, Maskinförmedling 070- 58 57 199
Maria W Nilsson, Ekonomi/ Personalfrågor 070-58 57 198
Tomas Bergström, Verkstad 070-58 77 131

E-post
kwlmab@telia.com
info@westblomlastmaskiner.se

Ditt namn
E-post
Telefon
Meddelande